ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018

Υποδοχή και διαχείριση από 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα
Δριβάκου Αφροδίτη


Υποδοχή και διαχείριση από 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα
Γιαννακοπούλου Μαρία Χριστίνα


Σχέδια διακομιδών. Η αναγκαιότητα συντονιστικού οργάνου και ελέγχου των ροών
Ευσταθίου Παναγιώτης

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη διαχείριση ΜΑΥ
Μπέκος Βασίλειος


Δράσεις Ψυχιατρικού-Ψυχολογικού τμήματος ΕΑ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ Μ.


Το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ και η δράση του
Πύρρος Δημήτριος

Ειδικές εκπαιδεύσεις σε σχέση με την Ιατρική των Καταστροφών
Ζυγούρα Αναστασία

Σχεδιασμός αντιμετώπισης συμβάντων κρίσεων υγείας-καταστροφών
Παπαευσταθίου Νικόλαος

Υγειονομικές δομές και κρίσεις υγείας
Παπανικολάου Σπύρος

Ο ρόλος του συστήματος υγείας σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύγχρονες προκλήσεις
Δεγερμετζόγλου Νίκος

Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες στις νέες μορφές τρομοκρατικών επιθέσεων
Kluger Yoram

Το υγειονομικό μπροστά στην πυρηνική απειλή σαν ατύχημα ή τρομοκρατικό χτύπημα.
Καρυδάκη Αθηνά

Ενδοκαρδίτιδα στη ΜΕΘ
Πεφάνης Άγγελος

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ
Δεμπονέρας Χρήστος

Καρδιακές αρρυθμίες στη ΜΕΘ
Κάτσικας Χρήστος

Υπερτασικές κρίσεις στη ΜΕΘ
Χλωροκώστας Παναγιώτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018

Ειδικές λοιμώξεις σε ογκολογικούς ασθενείς
Αργυράκη Αικατερίνη

Προβλήματα από τα νεώτερα σχήματα σε ογκολογικούς ασθενείς
Αθανασιάδης Ηλίας

Παγκυτταροπενία από ΧΜΘ σε ογκολογικούς ασθενείς. Αντιμετώπιση
Κάρμας Παναγιώτης

«Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΘΙΚΙΛΙΝΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΚΟΚΟ»
Σαμάρκος Μιχαήλ

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
Καραϊσκος Ηλίας

«ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΜΕ Η ΟΧΙ;»
Παραμυθιώτου Ελισσάβετ

Ηθικοδεοντολογικά διλλήματα στους ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου
Κουτσούκου Αντωνία

Ηθικά διλλήματα του νοσηλευτή που φροντίζει ασθενή με νόσο τελικού σταδίου
Παπαγεωργίου Αικατερίνη

Η προσέγγιση του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενούς με νόσο τελικού σταδίου
Μαξιμιάδη Αθηνά

Ιστορική αναδρομή. Η εξέλιξη αντιμετώπισης του πολεμικού τραύματος τον 20ο και 21ο αιώνα
Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Σύγχρονα όπλα και πολεμικό τραύμα
Ζάγκας Ιωάννης

Πρωτογενής αντιμετώπιση στο πεδίο της μάχης. Έχει ρόλο η χορήγηση υγρών και υπό ποιες παραμέτρους.
Olim Nelson

Κακώσεις από βαλλιστικά όπλα: Βασικές αρχές
Olim Nelson