Αρχική σελίδα

Πρωτογενής αντιμετώπιση στο πεδίο της μάχης. Έχει ρόλο η χορήγηση υγρών και υπό ποιες παραμέτρους.
Olim Nelson