Παρασκευή, 23 Μαϊου 2014

Εναρκτήρια ομιλία
Γ. Ανθόπουλος


Στρογγυλή τράπεζα: Πρόληψη λοιμώξεων & διασποράς πολυανθεκτικών μικροβίων στη ΜΕΘ

Πρόληψη VAP
Π. Μυριανθεύς

Πρόληψη λοιμώξεων από ΚΦΚ
Κ. Αρβανίτη

Πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών μικροβίων στη ΜΕΘ
Ε. Παπαδομιχελάκης

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση λοιμώξεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς: κριτική θεώρηση
Α. Αρμαγανίδης


Στρογγυλή τράπεζα: Σοβαρές λοιμώξεις στη ΜΕΘ: νεώτερα δεδομένα για την επιδημιολογία, τη διάγνωση & τη θεραπεία

Βαριά μικροβιακή μηνιγγίτιδα σε ασθενείς που εισέρχονται στη ΜΕΘ
M. Wolff

Αύξηση των MICs των αντιμικροβιακών φαρμάκων & ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής έναντι πολυανθεκτικών μικροοργανισμών που κυριαρχούν στην Ελλάδα: επιδημιολογία του φαινομένου & επίδραση στα θεραπευτικά σχήματα.
Ε. Γιαμαρέλλου

Διάλεξη

Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα: επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία
M. Wolff

Στρογγυλή τράπεζα

Παρακολούθηση Βαρέως πασχόντων εκτός ΜΕΘ
Ε. Τσιριγώτη

Σύνδρομο ARDS - Ορθή θέση ασθενούς
Α. Μπαγουράκης

Αέρια αίματος - Θεωρία & κλινική εκτίμηση
Κ. Γιαβής

Εντερική διατροφή στο βαριά πάσχοντα πολυτραυματία ασθενή: Κατευθυντήριες
οδηγίες & νεότερα δεδομένα,

Α. Μπαλογιάννη

Η πρωτεΐνη N-GAL ως πρώιμος δείκτης οξείας νεφρικής βλάβης

Αθ. Παπαλυμπέρη

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Πρηνής θέση ασθενών με ARDS
Α. Αρμαγανίδης

Στρατηγική Προστασίας των πνευμόνων
Δ. Γεωργόπουλος

Χρήση οισοφαγικής πίεσης στην κλινική αντιμετώπιση ασθενών

M. Tobin

Ποιες κλινικές μελέτες τρέχουν για το ARDS αυτό το χρονικό διάστημα ή στερέψαμε από ιδέες;
Σ. Σούρλας

Παθοφυσιολογία της αδυναμίας αποδέσμευσης από τον μηχανικό αερισμό
Θ. Βασιλακόπουλος

Επιτυχής αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό
M. Tobin

Διαφραγματική δυσλειτουργία οφειλόμενη στον αναπνευστήρα
Θ. Βασιλακόπουλος

Yπερηχογραφία διαφράγματος & κλινικές εφαρμογές
Δ. Ματάμης

Ακτινογραφική απεικόνιση έναντι υπερηχογραφίας πνεύμονα στη ΜΕΘ
Ν. Ξηρουχάκη

Πρώιμη ή όψιμη τραχειοστομία
Ι. Κατσιαδράμης

Τα αερολύματα στην υγεία
Σ. Αλοΐζος

Τραυματική εξωαυλική παρουσία αέρα

Α. Μαλαγάρη

Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ. Ενδεδειγμένη κλινική πρακτική & επιστημονική τεκμηρίωση
Ε. Κορτιάνου