Πληροφορίες Συνεδρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
To 17ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60 % του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ.
Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (bar code).

Γραμματεία Συνεδρίου
Innovative Conventions Bureau (ICB)
Tηλ: 210 4122250-51
www.icb.gr, info@icb.gr