Πληροφορίες Συνεδρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
To 16ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Μαΐου 2018, στο Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME -UEMS , θα χορηγήσει 11 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME -CPD ) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Οι σύνεδροι παρακαλούνται να συμπληρώνουν και να παραδίδουν στη Γραμματεία το σχετικό Δελτίο Αξιολόγησης του Συνεδρίου κατά την παραλαβή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης.

Γραμματεία Συνεδρίου
Innovative Conventions Bureau (ICB)
Tηλ: 210 4122250-51
www.icb.gr, info@icb.gr