ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Εγγραφή σας στο συνέδριο, το επιστημονικό πρόγραμμα, τη Διαμονή σας στην Αθήνα, καθώς και κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου:

ICB

Innovative Conventions Bureau
CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM

Τηλ. 210 4122250-51
E-mail: info@icb.gr
Ιστοσελίδα: www.icb.gr