Πληροφορίες Συνεδρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
To 15ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Μαΐου 2017, στο Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME -UEMS , θα χορηγήσει 11 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME -CPD ) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Οι σύνεδροι παρακαλούνται να συμπληρώνουν και να παραδίδουν στη Γραμματεία το σχετικό Δελτίο Αξιολόγησης του Συνεδρίου κατά την παραλαβή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης.

Γραμματεία Συνεδρίου
Innovative Conventions Bureau (ICB)
Αγίων Αναργύρων 34, 15124, Μαρούσι,
Tηλ: 210 4122250-51
Fax: 210 41222530
www.icb.gr, info@icb.gr