Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22-23 Μαΐου 2015, 09.00 έως 17.30

 

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα.

Υπό την Αιγίδα:


Προαπαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης για την παραλαβή Πιστοποιητικού είναι το 60% του συνόλου των Ομιλιών.