ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής: Σμχος(ΥΙ)Ανθόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Πλοίαρχος Ιατρός Μπέκος Βασίλειος ΠΝ

Μέλη:

Καλαντζή Αγγελική

Καπογιάννης Σπύρος

Καραπάνος Δημήτριος

Κεντεποζίδης Νικόλαος

Ρεβενιώτη Αικατερίνη

Σούρλας Σωτήριος

Τσακαλάκης Χρήστος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Σχης(ΥΙ) Αλοΐζος Σταύρος

Μέλη:

Αναστασάκης Αλέξανδρος

Γροσομανίδης Βασίλειος

Ηλιοπούλου Αικατερίνη

Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία

Καρελάς Ιωάννης

Λιάπης Γεώργιος

Ματάμης Δημήτριος

Μπαλτόπουλος Γεώργιος

Μανδραγός Κωνσταντίνος

Πιταρίδης Μαρίνος


ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
Το 13ο Συμπόσιο Eντατικής Iατρικής Eνόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί 22-23 Μαΐου 2015, στο Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, στην Αθήνα.

Στους χώρους του συνεδρίου θα παράχεται δωρεάν Wi-Fi για τους συμμετέχοντες.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:
Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CΜΕ) στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν το 13ο Συμπόσιο Eντατικής Iατρικής Eνόπλων Δυνάμεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Προαπαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης για την παραλαβή Πιστοποιητικού είναι το 60% του συνόλου των Ομιλιών.