ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος

Γ. Ανθόπουλος


Αντιπρόεδρος

Α. Αρμαγανίδης


Μέλη
Β. Αγγελίδου
Α. Ηλιοπούλου
Δ. Καραπάνος

Ι. Καρελλάς
Α. Κατσίκα
Α. Ρεβενιώτη
Β. Ντζάνη


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος

Αν. Λιόλιος


Μέλη

Σ. Αλοΐζος
Α. Αναστασάκης

Γ. Λιάπης
Α. Μαγγίνα
Κ. Μανδραγός
Γ. Μπαλτόπουλος
Β. Μπέκος
Σ. Νανάς
Μ. Πιταρίδης
Μ. ΤσαγκούριαςΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
Το 10ο Συμπόσιο Eντατικής Iατρικής Eνόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί 25-26 Μαΐου στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CΜΕ) στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν το 10ο Συμπόσιο Eντατικής Iατρικής Eνόπλων Δυνάμεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα χορηγούνται από τη Γραμματεία την τελευταία ημέρα του συμποσίου.