Διαβάστε on-line...

eposters

 


 

Αγαπητοί φίλοι

 

Φέτος σας ζητάμε να μας υποβάλλετε ενδιαφέροντα περιστατικά

 

Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας ενδιαφέροντα εντατικολογικά περιστατικά που αντιμετωπίσατε

 

Οι υποβολές σας θα εκτιμηθούν για επιστημονικό περιεχόμενο και για το ενδιαφέρον του περιστατικού από την επιστημονική μας επιτροπή και 3 παρουσιάσεις θα βραβευτούν κατά την παρουσίασή του στο συνέδριο μας την Παρασκευή 25 Μαίου 2012 http://www.armyicu.gr/?page=program&en=1

 

Τα τρία βραβεία είναι τα ακόλουθα (λάβετε υπΆ όψιν σας ότι μονάχα ένα άτομο το οποίο θα το καθορίσει ο αρχαιότερος συγγραφέας του περιστατικού θα λάβει το βραβείο)

 

1. Πρώτο βραβείο: Κάλυψη όλων των εξόδων συμμετοχής στο συνέδριο και στο επακόλουθο ταξίδι των ομιλητών στην Κω (αεροπορικό εισιτήριο για ένα άτομο, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, ξενοδοχείο για δύο άτομα στην Αθήνα και Κω, όλα τα γεύματα)

 

2. Δεύτερο βραβείο: Κάλυψη όλων των εξόδων συμμετοχής στο συνέδριο και στο επακόλουθο ταξίδι των ομιλητών στην Κω (ξενοδοχείο για δύο άτομα στην Αθήνα και Κω, όλα τα γεύματα).

 

3. Τρίτο βραβείο: Κάλυψη όλων των εξόδων συμμετοχής στο επακόλουθο ταξίδι των ομιλητών στην Κω (ξενοδοχείο για δύο άτομα και Κω, όλα τα γεύματα).

 

Μπορείτε να υποβάλλετε περισσότερα του ενός περιστατικά

 

Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μεταξύ 23 Μαρτίου 2012 και 20 Απριλιου 2012 μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας http://armyicu2012.eabstractsubmission.com/

Περιλήψεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα γίνουν δεκτές. Οι συγγραφείς θα πρέπει να παρατίθενται στη σωστή σειρά. Οι περιλήψεις που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά.


Πρωτοποριακή παρουσίαση των posters

Όλες οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως posters θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά ως e-posters, χρησιμοποιώντας την πρωτοποριακή πλατφόρμα ePostersLive, τόσο λόγω της ευκολίας χρήσης της για τους συγγραφείς των posters, όσο και λόγω της φιλικότητάς της προς το περιβάλλον.

 

Συγκεκριμένα, η δημιουργία των posters μπορεί να γίνει είτε με την παγκοσμίως βραβευμένη εφαρμογή λογισμικού PosterGenius® που θα παρασχεθεί στους συγγραφείς των posters δωρεάν, είτε με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή οι συγγραφείς επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, π.χ. PowerPoint. Η υποβολή των e-posters θα γίνει εύκολα και γρήγορα μέσω διαδικτύου, μέσα από το PosterGenius® με το πάτημα ενός κουμπιού, η μέσω ενός σύντομου οδηγού τριών βημάτων στην περίπτωση χρήσης PowerPoint ή άλλου λογισμικού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι συγγραφείς ενημερώνονται άμεσα για την επιτυχή υποβολή των e-posters τους.

 

Με τη χρήση της πλατφόρμας ePostersLive, αποφεύγεται η ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης των posters από τους συγγραφείς. Στο συνεδριακό χώρο τα e-posters θα παρουσιαστούν με δύο τρόπους: αφενός μεν σε μεγάλο αριθμό επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου ο κάθε σύνεδρος θα μπορεί να αναζητήσει και να μελετήσει οποιοδήποτε e-poster, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αφετέρου δε σε μεγάλες οθόνες υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, με χρονοπρογραμματισμό, σε αντικατάσταση των παραδοσιακών poster panels. Επιπλέον, στα πλαίσια της σύγχρονης τάσης για διαθεσιμότητα της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου, με την άδεια των συγγραφέων τους. Για να δείτε πώς θα δείχνει η ιστοσελίδα των e-posters του συνεδρίου επισκεφτείτε τη σελίδα των e-posters του περσινού συνεδρίου: http://epostersonline.com/armyicu2011

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα ePostersLive και τον τρόπο παρουσίασης των e-posters σας στο συνεδριακό χώρο και στο διαδίκτυο, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.eposterslive.com